Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn„Rozwinięcie prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą AMW-SYSTEM Bernadeta Gogola przez poszerzenie oferty o świadczenie usług budowlano – remontowych oraz związanych z aranżacją i pielęgnacją ogrodów i zieleni, a także zwiększenie zatrudnienia o jeden dodatkowy etat.”

 

mająca na celu poszerzenie oferty o świadczenie usług budowlano – remontowych oraz związanych z aranżacją i pielęgnowaniem ogrodów i zieleni, a także zwiększenie zatrudnienia o jeden dodatkowy etat

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Działalność współfinansowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.